OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Z dôvodu šírenia koronavírusu je kancelária MoSRZ Kolárovo zavretá do odvolania.

 

Z  dôvodu opatrení Covid 19 je možné zakúpit povolenky nasledovnými spôsobmi:

Vložte do obálky preukaz, sumu za povolenku vrátane členského podľa možnosti presne s poznámkou ak chcete celoslovenský

1. Doručte do opravovne bicyklov na Obchodný rad 3, 946 03 Kolárovo

2. Kontaktujte :

Marian Kincel      0905 568948

Eugen Antal         0907861531

Tivadar Marosi    0951162711 po 18,OO ( admin na FB Mo SRZ Kolárovo )

                                     mail

A Covid19 miatt az engédelyek  vásárlása  a következő módon megvalósítható:

Egy borítékba elkészíteni az engedély árát ( ha lehet pontosan ), tagsági igazolványt, ha egész szlovákiai engedélyre van igény, megjegyzést tenni

1. Elvinni a bicykli javítóba  Obchodný rad 3, 946 03 Kolárovo

2. Kapcsolatba lépni a következő személyekkel!

Marian Kincel  0905568948

Eugen Antal    0907861531

Marosi Tivadar admin. Facebook oldalon privát,

vagy 0951162711 este 18.00után!

 

 

___________________________________________________________________________

 

Upozorňujeme členov na nový Zákon o rybárstve, platný od 1.1.2019

Klikni tu: http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1kon-o-rybarstve-216-2018.pdf

____________________________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE!

Revír číslo 2-4440-1-1 Vážsky Dunaj 

lovná miera:

Lieň sliznatý: 35cm

Kapor rybničný: 45cm

Amur biely: 70cm

________________________________________________________________________

 

!!!Ak chytíš rybu, tak ju pusti späť do vody, namiesto toho aby skončila v kontajneri!!!